brikety

Výroba briket

Brikety se vyrábějí z různých odpadních materiálů, mezi které patří například piliny, hobliny, kůra, starý novinových papír, sláma, uhelný prach a další. V závislosti na konkrétním použitém materiálu se můžou výjimečně použít ještě lepidla, které zajistí pevnost brikety.

Briketování

Samotný proces výroby briket se nazývá briketování a užívá se k němu tzv. briketovací lis. To je zařízení, které daný materiál za obrovského tlaku stlačuje. Díky tomu se daná směs „slepí“ k sobě a výsledkem je tuhá a pevná briketa. Protože u některých materiálů není možné dosáhnout dostatečné pevnosti pouhým stlačením, užívají se v některých případech i zmiňovaná lepidla.

Lisy na briketování

Lisy na briketování mohou být buď ruční (užívané pro domácí výrobu), nebo automatické (ty se používají pro profesionální velkovýrobu). Zatímco s ručním lisem budete jednu briketu vyrábět několik minut, automatický stroj jich dokáže vyprodukovat i několik stovek kilogramů za hodinu.

Existují dva druhy lisů: hydraulické a šnekové. Hydraulický briketovací lis funguje na velmi jednoduchém principu a zpracovávaný materiál pouze stačuje. Šnekový lis je obohacen ještě o předehřívanou komoru, ve které se z lisovaného materiálu uvolňují přirozená pojiva. Díky tomu dokáže slisovat bez použití lepidel nebo jiných uměle přidávaných pojiv i látky, se kterými by si obyčejný hydraulický lis prostě neporadil.

Ani domácí briketovací lis ovšem nemusíme zavrhovat, ačkoliv je s ním výroba briket relativně pracná. V první řadě je třeba nahromadit použitelný materiál – tedy třeba staré noviny. Noviny se natrhají na menší kousky a důkladně promíchají ve kbelíků s vodou. Tato směs se poté postupně nalije do lisu (po částech a vždy se stlačením, je třeba ji do dané komory co nejvíce „nahustit“). Po slisování je třeba brikety ještě usušit.