brikety z rašeliny

Rašelinové brikety

Rašelinové brikety jsou vyrobeny z rašeliny za pomocí velkého tlaku. Mezi jejich výhodu patří vysoká výhřevnost, nižší spotřeba než u uhlí, cena a jejich ekologičnost. Někteří se je strašně chválí a jiní je naopak nemají rádi, protože říkají, že po nich zůstává hodně popela, ale záleží na tom, v čem se s nimi topí.

Výroba briket z rašeliny

Brikety se vyrábějí z rašeliny a jsou poté za velmi vysokého tlaku slisovány a usušeny. K jejich výrobě se nepoužívají žádné chemické látky, pojiva nebo cokoliv jiného. Vyrábějí se stejným způsobem jako ostatní brikety - tedy hydraulickým briketovacím lisem nebo šnekovým lisem.
Rašelina je rostlinný materiál, který je nahromaděný na jednom místě - rašeliniště, bažiny, močály nebo slatě. Obsahuje organické látky a kyseliny. Vzniká kvůli hromadění přírodního materiálu v bažinatých oblastech. Nacházejí se v ní stromy, keře, tráva, houby, zbytky hmyzu i živočichů - tato směs se postupně zvyšuje dalšími vrstvami a zároveň se rozkládá.

Co na to ekologové?

Jedná se o alternativní palivo, které je u nás relativně nové. Vzhledem k tomu, že se vyrábí z rašeliny bez pomocí dalších látek, je to velmi ekologické palivo. Problémem může být popel, který vznikne po jejich spalování, dá se sním ale dobře hnojit. Jedná se ale o zdroj obnovitelný a nezávadný. V některých státech, kde mají bohatý výskyt rašeliniště, se jedná o velmi oblíbené a levné palivo.

Výhody rašelinových briket

Tyto brikety jsou výhodné, protože mají vysokou výhřevnost a to cca 18 MJ/kg. Spotřebuje se jich méně než dřevěných briket, ale obdobně jako hnědého uhlí. Avšak jsou ekologické, hoří klidně, neuvolňují se saze a méně oxidu uhličitého. Popel, který zůstane, se dá použít jako hnojivo. Taktéž skladování není náročné a pro průměrný dům je na rok spotřeba 3 - 5 tun briket. Další z jejich výhod je velmi nízká cena, tunu koupíte asi za čtyři a půl tisíce korun.

Použití briket

Tyto rašelinové brikety je možné použít pro vytápění v kotlích (převážně v těch na uhlí), kamnech či krbech. Vzhledem k tomu, že dlouho hoří a jejich výhřevnost je vysoká, jsou velmi oblíbené. I když, jak bylo zmíněno, každý kotel, krb a značka na ně reaguje jinak. To se projevuje právě množstvím popela, který po pálení zůstane. Z tohoto důvodu se hodí na zkoušku koupit jen pár kilogramů na zkoušku. S popelem z briket se dá hnojit.

Brikety z rašeliny mohou být velmi dobrou alternativou na topení, je ale nutné dbát i na zemi původu a tvar. Brikety na váhu nasypané v pytli jsou často horší než klasické dvanáctikilové brikety.