brikety

Pelety

Pelety jsou topivo vyráběné z biomasy, konkrétně z odpadu vzniklého při zpracování produktů rostlinného původu nebo cíleně pěstovaných rostlin. Do první skupiny patří například sláma, plevy, natě a dřevní odpad. Do skupiny druhé pak spadají například rychle rostoucí dřeviny.

Výroba pelet

Podobně jako při výrobě briket, i zde se biomasa zpracovává za velmi vysokého tlaku. Obvykle se nepřidávají žádné příměsi ani lepidla, ale výjimečně je může použít pojivo organického původu. Hotové peletky pak vznikají na protlačovacích matricových lisech.

Výhody pelet

Peletky mají několik zásadních výhod. Předně mají velmi vysokou výhřevnost – zhruba od 17 do 20 MJ/kg a vlhkost do 10 %. Jsou navíc poměrně levné a pokud je koupíte v létě, když je jejich cena nejnižší (jako i u jiných topiv), ušetříte ještě výrazně více. V neposlední řadě jsou šetrné k životnímu prostředí, protože neobsahují žádné chemicky vyráběné látky a jejich spalováním nevzniká skoro žádný kouř a zbyde po nich jen velmi malé množství popelu. Vzhledem k tomu, z jakých materiálů se vyrábí, navíc patří mezi obnovitelné zdroje energie.

Kde spalovat peletky?

Peletky se obvykle spalují v kotlích nebo v kamnech na pelety. Kotle se prodávají jako komplet, který čítá hořák, šnekový podavač a samozřejmě samotný kotel. Vytápění tímto způsobem je pak plně automatické (i včetně zapalování), o což se postará právě šnekový podavač, který palivo průběžně dle potřeby přikládá.