brikety

Lis na brikety

Briketovací lis je zařízení používané při výrobě briket, neboli briketování. Existují jak ruční lisy, které je třeba manuálně obsluhovat, tak plně automatické stroje s řádově vyšší produkcí.

Druhy briketovacích lisů

Podle použité technologie rozlišujeme dva druhy lisů na brikety, a to hydraulický a šnekový. V obou případech výroba briket probíhá za velmi vysokého tlaku, který se pohybuje zhruba kolem 20 MPa, ale může být i jiný.

Hydraulický lis na brikety funguje na jednodušším principu a briketování probíhá tak, že se pomocí razníku stlačuje obsah komory s připraveným materiálem. Tento lis se užívá převážně na výrobu dřevěných briket.

Šnekový briketovací lis daný materiál stlačuje, jak název napovídá, pomocí šneku. Hlavní rozdíl oproti hydraulickému lisu ovšem je v použití předehřívané komory. V té se totiž z použitého materiálu uvolňují přirozená pojiva, která umožňují brikety vyrábět bez přidávání dalších lepidel. Brikety poté ještě musí vychladnout, čímž teprve získají finální tvrdost.

Výkon briketovacích lisů

Počet briket, které lis dokáže za hodinu vyprodukovat, se neodvíjí pouze od konkrétního modelu a druhů briket (dřevěné, slaměné, papírové,…, ale také na vlastnostech použitého materiálu. Může tedy rozhodovat například tvrdost, vlhkost apod.
Například v případě slaměných briket se průměrně výkonné stroje pohybují v rozsahu zhruba čtyřiceti až sto kilogramů vyprodukovaných briket za hodinu. Některé dražší a výkonnější lisy ovšem dokáží za stejnou dobu zpracovat i stovky kilogramů.

Domácí lisy

V předchozím textu byla samozřejmě řeč výhradně o automatických lisech užívaných pro velkoprodukci, kde je třeba rychle zpracovávat obrovské objemy odpadního materiálu. Existují ovšem i ruční domácí lisy (případně je lze vyrobit i „na koleně“), které se obsluhují manuálně. Vyrobení brikety pak v tomto případě trvá několik minut.