brikety

Brikety

Brikety jsou ekologické palivo vyráběné slisováním zbytků rozličných hořlavých materiálů. Zpravidla se jedná o váleček nebo kostku, ale můžeme se setkat i s oválným, kvádrovitým či dokonce kulovitým tvarem – nejedná se však o příliš podstatný parametr, neboť samotný tvar je pro proces hoření víceméně nepodstatný. Brikety mohou být spalovány jak v kotelnách, tak i v klasických kamnech.

Z čeho brikety jsou a jak je dělíme?

Brikety se vyrábí z různých zbytků vzniklých při výrobě nebo i z dalších hořlavých odpadních materiálů. Mnoho těchto materiálů vzniká například při práci se dřevem – tedy například piliny nebo hobliny. Překvapivé je, že se používají dokonce i znehodnocené bankovky, cenné papíry a nebo odpady z výroby cigaret (tabákový prach a cigaretové dutinky).

I díky briketám se z těchto odpadních materiálů rázem stávají poměrně cenné komodity, které snižují spotřebu zemního plynu a uhlí, jejichž zásoby bohužel nejsou neomezené a neúprosně se tenčí.
Patrně nejpoužívanější jsou brikety dřevěné, slaměné a uhelné. Setkat se ovšem můžeme dokonce i s třeba kovovými briketami, které jsou vyráběny ze zbytků různých kovových třísek.

Výroba briket

Zařízením, které obstarává výrobu briket, je tzv. briketovací lis. Ten odpad slisovává a za pomoci tlaku a někdy i tepla nebo organických lepidel (nezatěžují ovzduší jako chemická lepidla) dává briketám výslednou pevnou a tuhou podobu. To zabezpečuje nejen dobrou hořlavost, ale také jednoduchou přepravu a transport.

Proč je použít?

Ve prospěch briket hovoří mnoho faktorů, mezi něž můžeme zařadit například nízkou cenu a celkovou ekonomickou výhodnost. Zejména ekologicky zaměření lidé však ocení, že pomáhají snížit počet skládek, dolů a dalších věcí devastujících přírodu. Odpady, ze kterých jsou brikety vyráběny, totiž mnoho jiných využití nenajdou.